GPC/GFC Säulen

Filter
Shodex MSpak GF-4A, 10x4,6mm

766,30 €*
Shodex MSpak GF-310 2D, 150x2,0mm

1.843,30 €*
Shodex MSpak GF-310 4D, 150x4,6mm

1.843,30 €*
Shodex MSpak GF-310 4B, 50x4,6mm

1.343,00 €*
Shodex CLNpak PAE-800 AC, 300x8,0mm

1.764,30 €*
Shodex CLNpak PAE-800, 300x8,0mm

1.764,30 €*
Shodex MSpak GF-310 4E, 250x4,6mm

1.988,10 €*
Shodex Asahipak GF-7M HQ, 300x7,5mm

2.125,00 €*
Shodex Asahipak GF-710 HQ, 300x7,5mm

1.968,40 €*
Shodex Asahipak GF-510 HQ, 300x7,5mm

1.968,40 €*
Shodex Asahipak GF-310 HQ, 300x7,5mm

1.968,40 €*
Shodex Asahipak GF-210 HQ, 300x7,5mm

1.968,40 €*
Shodex ORpak CDBS-453, 150x4,6mm

1.119,10 €*
Shodex ORpak CRX-853, 50x8,0mm

1.514,10 €*
Shodex CLNpak PAE-2000 AC, 300x20,0mm

3.456,10 €*
Shodex CLNpak PAE-2000, 300x20,0mm

3.456,10 €*
Shodex CLNpak PAE-G AC, 50x8,0mm

434,50 €*
Shodex CLNpak PAE-G, 50x8,0mm

434,50 €*
Shodex Asahipak GF-1G 7B, 50x7,5mm

590,00 €*
Shodex GPC LF-G, 10x4,6mm

513,50 €*
Shodex OHpak SB-G 8B, 50x8,0mm

749,90 €*
Shodex GPC K-800D, 100x8,0mm

733,40 €*
Shodex OHpak LB-G 6B, 50x6,0mm

594,30 €*
Shodex OHpak SB-807G, 50x8,0mm

513,50 €*